Bak Sen
Şu Bitkiye

Bak Sen Şu Bitkiye

Bu bölümümüzde, volkanik patlamalar, deprem, sel gibi doğal afetlerden olan erozyonu işleyeceğiz. Erozyon, toprağın rüzgar, su ve yağışlar nedeniyle bir noktadan başka bir noktaya taşınmasıdır. Erozyon diğer doğal afetlere göre sessiz ve yavaştır. Erozyonu önlemek için en önemli adım ağaçlandırmadır. İşte, bu deneyimizde bitki örtüsünün erozyona olan etkisini gözlemleyeceğiz.

Bu bölümümüzde, volkanik patlamalar, deprem, sel gibi doğal afetlerden olan erozyonu işleyeceğiz. Erozyon, toprağın rüzgar, su ve yağışlar nedeniyle bir noktadan başka bir noktaya taşınmasıdır. Erozyon diğer doğal afetlere göre sessiz ve yavaştır. Erozyonu önlemek için en önemli adım ağaçlandırmadır. İşte, bu deneyimizde bitki örtüsünün erozyona olan etkisini gözlemleyeceğiz.

Bu deneyi yaparken mutlaka bir büyüğünüzden yardım isteyin.

Malzemeler:

  • Fön makinesi
  • 2 tane plastik kap
  • Toprak zemin
  • Çimle kaplı zemin
  • 2 tane beher
  • Su