Dünya Çevre Günü

Dünya Çevre Günü

Bugün çevre ve doğal yaşam için önemli bir gün: Dünya Çevre Günü. Her yıl 5 Haziran’da doğal çevrenin koruması konusuna dikkat çekmek ve insanları bu konuda bir şeyler yapmaya yüreklendirmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar rahat ve güven içinde yaşıyoruz. Ne yazık ki bunun doğal çevre üzerinde ağır bir bedeli oluyor. Artan dünya nüfusunun gereksinimleri, doğal alanların tahribi, vahşi yaşam üzerindeki baskı, çevre kirliliği, su sorunu, çölleşme ve küresel iklim değişikliği gibi büyük sorunlar bizleri ve gelecek kuşakları tehdit ediyor.

İşte, bütün bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler 1972’de İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımıyla düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olmasını oybirliğiyle kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına dünya kamuoyunun dikkatini çekmek ve çözüme yönelik hareketlere katılımı ve desteği artırmak için dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenir.

5 Haziran’da birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de birtakım etkinlikler gerçekleştirilir. Gün boyunca kamuoyunda çevre bilincinin artırılması, çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla radyo ve televizyon kanallarında konuşmalar, söyleşiler, haber programları yapılır. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunulur, bilgiler verilir. Sorunun çözümlerine ilişkin yöntemler ortaya atılır ve insanlar bu çözümlerde yer almaya çağrılır. Konserler ve paneller düzenlenir, çeşitli temizlik kampanyaları başlatılır, ağaç dikme etkinlikleri gerçekleştirilir, konuyla ilgili belgesel ve film gösterimleri yapılır.

Tabii ki bu yıl içinde bulunduğumuz özel koşullarda kutlamalar da biraz farklı olabilir. Siz de Dünya Çevre Günü için evinizden bir şeyler yapabilirsiniz. Örneğin konuyla ilgili güzel bir araştırma yapıp yakın çevrenizdeki sorunlarına kendinizce çözümler üretebilirsiniz. Araştırmanızı ve çözümlerinizi ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşıp tartışabilirsiniz. Çevrenizdeki herkesi doğal çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırabilirsiniz.

Mutluluğun başlıca koşullarından biri insanın doğayla bağının kopmamasıdır.

Leo Tolstoy