Su Nasıl Doldu?

Su Nasıl Doldu?

Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Yapacağımız bu deney açık hava basıncının varlığını ispatlayacak.

Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Yapacağımız bu deney açık hava basıncının varlığını ispatlayacak.

Bu deney yalnızca laboratuvar ortamında, deney öğretmeni ile birlikte yapılmalıdır ve evde denenmemelidir.

Malzemeler:

  • Tek delikli tıpa
  • Cam çubuk
  • Deney tüpü
  • Ahşap maşa
  • Beher
  • Renkli su
  • İspirto ocağı