ÇOCUKLARIN BİLGİ BANKASI KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

Ara
Close this search box.
gunes isimasi Fotosentez
lens isimalari Fotosentez
yaprak Fotosentez

Fotosentez

degrade Fotosentez
Fotosentez, bitkilerin ve bazı mikroorganizmaların enerji elde etmek (yani beslenmek) için kullandığı kimyasal bir süreçtir. Fotosentez sayesinde, başta bitkiler ile bazı mikroorganizmaların, sonra da bunlarla beslenen bütün öteki canlıların enerji gereksinimi karşılanır. Bir başka deyişle bütün canlıların beslenmesi güneşten gelen enerjiyi besine çeviren fotosenteze bağlıdır. Fotosentez yeryüzündeki yaşamın sürmesini sağlayan en önemli kimyasal süreçtir. Gelin onu biraz daha yakından inceleyelim.
Fotosentez sözcüğü Yunanca iki sözcüğün, ışık anlamına gelen foto ile birleştirmek anlamına gelen sentez sözcüklerinin birleşiminden oluşur. “Işık yardımıyla bir araya getirmek” anlamına gelir.

Fotosentez Nedir?

Bütün canlılar gibi bitkilerin de yiyeceğe gereksinimi vardır. Ne var ki bitkiler yiyecek sağlamak için başka canlılara bağlı değillerdir. Çünkü bitkiler kendi besinlerini üretebilir. Bitkilerin güneş ışığındaki enerjiyi toplayıp havadaki karbondioksit ile topraktaki suyu kullanarak organik moleküller (besin) ürettiği işleme fotosentez denir.
fotosentez
fotosentez

Havadaki karbondioksit, yapraklardaki küçük gözeneklerden (deliklerden) geçer. Bu gözeneklere stoma denir.

fotosentez

Su, kökler tarafından emilir ve yapraklara giderken gövdedeki damarlardan geçer.

fotosentez

Güneş ışığı yaprak hücrelerindeki kloroplast denen bir organelle emilir.

Fotosentez sırasında ne olur?

Fotosentez bitkilerin yeşil yapraklarında gerçekleşir. Yapraklar hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin içinde kloroplast adı verilen, küçük organeller bulunur. Her kloroplast, yaprağa yeşil rengini veren “klorofil” adı verilen yeşil bir kimyasal madde içerir. Klorofil güneş ışınlarının enerjisini emer. Bu enerji, topraktan alınan suyun moleküllerini hidrojen ve oksijene ayırmak için kullanılır. Hidrojen ile karbondioksit, bitkiler için glikoz (yani besin) oluşturmak için kullanılır.

Üretilen glikozun bir bölümü bitkinin büyümesi ve gelişmesi için kullanılırken, geri kalanı ileride kullanılmak üzere yapraklarda, köklerde ya da meyvelerde depolanır.İşlem sırasında atık olarak üretilen oksijen de yapraklardan havaya salınır.

fotosentez

Yalnızca karalarda değil, denizlerde de temel yiyecek kaynağı, fotosentezle kendi besinini üreten mikroorganizmalardır.

fotosentez

Koşullar uygun olduğunda göllerdeki, denizlerdeki ve okyanuslardaki fotosentez yapan mikroorganizmaların sayısında büyük bir patlama yaşanır. Yeşil renk alan suyun yüzeyi yüksekten kolayca görülür.

fotosentez

Fotosentezin sonucunda atık olarak oksijen üretilir. Dolayısıyla havadaki oksijen artar. Bu, yeryüzünde oksijen soluyan bütün canlılar için yaşamsal önem taşır.

Fotosentezin sonucunda havadaki karbondioksit azalır. Bu da dünyanın giderek ısınmasına yol açan sera etkisini hafifletir; yani ısınmayı yavaşlatır.