ÇOCUKLARIN BİLGİ BANKASI KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

Ara
Close this search box.

Geçmişe Açılan Pencere

Fosiller

Çok eskiden yaşamış bitkilerin ve hayvanların geride bıraktığı taşlaşmış kalıntılara ve izlere “fosil” denir. Fosiller çok uzun zaman önce bile yeryüzünde olağanüstü çeşitli bitki ve hayvanların yaşadığının doğrudan kanıtlarıdır. Geçmişi aydınlatan bu sıra dışı oluşumlara biraz yakından göz atmaya ne dersiniz?

Fosilleşme

Fosilleşme sürecinde ölmüş hayvanların kabuk, kemik ve diş gibi sert bölümlerinde uzun zaman içinde mineraller birikir ve taşlaşır.
fosiller

Fosilleri inceleyerek yeryüzündeki yaşamın tarihini araştıran bilim insanlarına paleontolog denir.

Fosil Çeşitleri

Birçok fosil türü vardır. Ancak paleontologlar onları genelde ikiye ayırır:

1. Beden Fosilleri

Kemiklerden, kabuklardan ya da yapraklardan oluşan beden fosilleri.

2. İz Fosilleri

Bu dinozor ayak izleri ve taşlaşmış yumurtalar, iz fosillere güzel birer örnek oluşturur.

Eksiksiz Fosil

Genellikle geçmişte yaşamış hayvanların ya da bitkilerin fosilleri tam olmaz. Canlının küçük bir bölümünün fosili bulunur. Ender olsa da zaman zaman bütün bir hayvan iskeletinin fosili de bulunabilir.
bordur5 Fosiller

İyi Korunmuş Fosiller

Çok ender de olsa fosiller hayvanın, derisi veya tüyünün de görülebildiği şekilde iyi korunmuş olarak bulunabilir.
fosiller
Kanada’da keşfedilen yaklaşık 100 milyon yıllık bu borealopelta fosilinde dinozorun renkleri ve midesindekiler çok iyi korunmuştur.
Görsel kaynağı: Wikipedia (ケラトプスユウタ)

Amber İçindeki Fosiller

En iyi fosillerden bazıları ağaçların reçineleri içinde hapsolmuş küçük hayvanların, bitkilerin ya da böceklerin fosilidir. Taşlaşmış reçineye amber ya da kehribar denir.
fosiller

Müzeler ve Bilimsel Çalışmalar

Paleontologların ortaya çıkardığı fosillerin anca küçük bir bölümü müzelerde sergilenir. Geri kalanının üzerinde, başta paleontologlar olmak üzere, çeşitli bilim dallarından bilim insanları çalışmalar yürütür.