ÇOCUKLARIN BİLGİ BANKASI KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

Ara
Close this search box.

Dünya Hayvanları Koruma Günü

Dünya Hayvanları Koruma Günü

Hayvanları korumak ve onların da sahip olduğu haklara yönelik farkındalık yaratmak için 1931’den beri her yıl 4 Ekim’de bütün dünyada Hayvanları Koruma Günü kutlanır. Kutlamaların amacı evlerimizdeki, sokaklarımızdaki, çiftliklerimizdeki ve doğal yaşam alanlarındaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, onları korumak ve onların bizler için önemini herkese benimsetmektir.

hayvanları koruma günü

Gezegenimizde birlikte yaşadığımız canlıları bugüne kadar yeterince koruduğumuz pek söylenemez. Hatta tersine binlerce yıl içinde birçok bitki ve hayvan türünün soyunu tükettik. İnsanların dünya üzerindeki nüfusu, etkinlikleri ve kapladıkları alan hızla artarken özellikle hayvanların yaşam alanları giderek daralıyor ve sayıları çok hızlı bir şekilde azalıyor. Günümüzde soyu tükenme tehdidi altında 15.000’den çok hayvan türü var. Bu sayı her yıl artıyor. İnsanların bireysel ve toplumsal davranışları, şirketlerin ve ülkelerin eylemleri hayvanların yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak derinden etkileyebiliyor. Bu nedenle Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamanın önemi daha da artıyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü ilk kez 24 Mart 1925’te Almanya’da Berlin’de kutlandı. Bu ilk etkinliğe 5000 dolayında hayvansever katıldı. Günümüzdeki gibi 4 Ekim’de kutlanmaya 1929’da başlandı. Etkinliğin uluslararası hale gelmesi de 1931’de İtalya’da Floransa’da düzenlenen toplantıda kabul edildi. İlk başta Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslavakya’da kutlanan Hayvanları Koruma Günü günümüzde bütün dünyada kutlanıyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde belediyeler, dernekler, kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenler. Bunlar arasında eğitim ve farkındalık yaratma etkinlikleri, barınak açma ve hayvan sahiplenme etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar olur. Ayrıca medyada ve sosyal medyada konuyla ilgili yazılar yayınlanır, söyleşiler, programlar ve birtakım gösterimler düzenlenir.

Siz de bugün hayvanlar için bir şeyler yapabilirsiniz. Örneğin yakın çevrenizdeki birtakım çalışmalarda gönüllü olarak yer alabilirsiniz. Böyle bir çalışma yoksa, sokağınızdaki hayvanların yaşamlarını düzeltmek için arkadaşlarınızla ve büyüklerinizle birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. O da olmuyorsa, en azından ailenizi ve arkadaşlarınızı bu konuda bilgilendirebilirsiniz; sosyal medyada birtakım paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Hatta belki de barınaktan bir hayvan sahiplenebilirsiniz.

Ulusların büyüklüğü ve ahlaki gelişmişliği hayvanlara davranış biçimleriyle değerlendirilebilir.

Mahatma Gandhi