ÇOCUKLARIN BİLGİ BANKASI KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

KUMBARA DERGİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

Ara
Close this search box.

Kütüphane
Haftası

Kütüphane Haftası

Kütüphaneler okuma zevkinin, öğrenme ve araştırma duygusunun geliştiği en önemli merkezlerdir. Kütüphanelerin hem bireyler hem de toplum açısında değerinin ve öneminin vurgulanması için her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta, ülkemizde Kütüphane Haftası olarak kutlanır.
Kütüphane Haftası

Kütüphane sözcüğü eğitim sözcüğüyle neredeyse özdeşleşmiştir. Kütüphaneler ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrenciler için sundukları çeşitli öğrenme fırsatlarıyla paha biçilmez kaynaklardır. Bilgiye açılan birer kapı olmanın yanı sıra, kütüphanelerin toplum için de önemli bir rolü vardır. Buralar yeni ve yaratıcı fikirlerin, yeni bakış açılarının doğup gelişme olanağı bulduğu yerlerdir. Çünkü kütüphaneler öğrenmeye, araştırmaya, kendini geliştirmeye meraklı herkesin ücretsiz yararlandığı bilgi ve kültür merkezleridir. Sundukları kaynakların ve hizmetlerin bedava oluşu toplumun her kesiminin bilgiye kolayca erişimi açısından çok değerli bir fırsattır.

Kütüphaneler aynı zamanda değerli tarihsel bilgilerin depolandığı ve kültürel mirasın da korunup saklandığı yerlerdir. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri ülkemizde kütüphanelere ve kütüphaneciliğe büyük bir önem verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından beş ay sonra 29 Eylül 1920’de meclis kütüphanesinin kurulması Kütüphane Haftası çalışmalarına başlanmıştır. Çünkü kütüphaneler toplumun geri kalmışlığını giderecek, bireylerin günün olanaklarından yararlanmasını sağlayacak ve böylece toplumu günün gerektirdiği düzeye çıkararak gelişmiş toplumlarla paralel bir seviyeye getirecek önemli merkezler olarak görülmüştür.

Kütüphane Haftası da ülkemizde ilk kez 1964’te kutlanmıştır. Haftanın amacı başta çocuklara ve gençlere olmak üzere herkese okuma alışkanlığı kazandırmak, onlarda kitap sevgisini ve kütüphane kültürünü geliştirmektir.